معاونت ستادی

  1. خانه
  2. »
  3. معاونت ستادی

این معاونت متشکل از بخشهای مختلفی است که طبق چارت ابلاغی سازمان بسیج، به جهت پیش برد اهداف تشکیلاتی بسیج، به هر پایگاه ابلاغ می شود.

اکثر واحدهای ابلاغی بسیج غیر از واحدهای مربوط به معاونت های فرهنگی اجتماعی و تربیتی ، در این معاونت قرار گرفته اند که در واقع وظیفه پشتیبانی سایر معاونت ها را به عهده دارد.

مسئول معاونت

برادر متین اکبری

فهرست