پایگاه بسیج شهید مصطفی زاده (خواهران)

  1. خانه
  2. »
  3. مجموعه خواهران
  4. »
  5. پایگاه بسیج شهید مصطفی زاده (خواهران)

پایگاه بسیج خواهران در سال 1371 ، به تقاضای پایگاه برادران و هیئت امنای مسجد پنجتن علیهم السلام در این مکان به نام پایگاه بسیج شهید مصطفی زاده که به نام اولین شهید این مسجد بوده است افتتاح گردید.

فرمانده پایگاه

خواهر عزت فتحی

فهرست