کانون فرهنگی هنری

۱-پایگاه  بسیج و کانون فرهنگی هنری خواهران

 • بیوگرافی

پایگاه بسیج خواهران در سال ۱۳۷۱ ، به تقاضای پایگاه برادران و هیئت امنای مسجد پنجتن علیهم السلام در این مکان به نام پایگاه بسیج شهید مصطفی زاده که به نام اولین شهید این مسجد بوده است افتتاح گردید.

 • واحد‌های زیرمجموعه و مسئولین
 1. فرماندهی: خواهر عزت فتحی
 2. جانشینی: خواهران زهرا موسوی و سمیه محمدی
 3. بازرسی: خواهر معصومه مرتضوی فر
 4. سرمایه انسانی: خواهر عصمت گریوانی
 5. تعلیم و تربیت : خواهر فاطمه حاجیلری
 6. برنامه ریزی: خواهر صدیقه قربانی تژاد
 7. فاوا وفضای مجازی: خواهر ماندا مهاجران
 8. اداری وپشتیبانی: خواهر میمنت مرتضی زاده
 9. اردویی: خواهر معصومه جهانشیری
 10. فرهنگی وسیاسی: خواهر حمیده تراب پور
 11. سازندگی: خواهر مهری ملکی
 12. تربیت بدنی: خواهر منیره سادات میرزایی
 13. علمی وپژوهشی: خواهر فاطمه ابراهیمی
 14. عملیات: خواهر ریحانه زهان نژاد
 15. امور قرانی: خواهر زهرا دهقان
 16. اطلاعات: خواهر نرگس اسماعیل زاده
 17. امر به معروف ونهی ازمنکر: خواهر مرضیه جمشیدی
 18. حفاظت: خواهر فاطمه نظیف کار
 19. پیک: خواهر معصومه افشاری
 20. معاون نونهالان: خواهر معصومه رستم صولت
 21. معاون کودکان: خواهر زهرا عارفی
 22. معاون نوجوانان: خواهر ساجده رجب زاده
 23. معاون جوانان: خواهر نساء باقری دوست
 24. معاون میانسالان: خواهر راضیه کفاش
 25. معاون پیشکسوتان: خواهر صدیقه رضوی