معاونت فرهنگی اجتماعی

  1. خانه
  2. »
  3. معاونت فرهنگی اجتماعی

در سال ۱۳۷۶ و پس از تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب، بخش فرهنگی پایگاه و کانون توسط برادر بسیجی محمدرضا صمدیان تاسیس و راه اندازی شد. در سال ۱۳۹۰ بخش فرهنگی تبدیل به معاونتی مستقل شده و معاونت فرهنگی شکل گرفت.

به مرور زمان و با گسترده شدن فعالیت های فرهنگی مجموعه، در چند دوره بازبینی و اعمال تغییرات در چارت مجموعه، شورای معاونین و هیات اندیشه ورز به این نتیجه رسیده که معاونت فرهنگی، به دو معاونت مستقل تبدیل و تقسیم شود تا بتوان با تقسیم کارها بین ۲ مدیر، از فشار زیاد و خستگی یک فرد جلوگیری و امور متنوع و فراوان فرهنگی با کمیت و کیفیت بیشتری انجام شود.

آن دسته از فعالیت‌هایی که بیشتر از جنس کادرسازی و ارتباط با دانش آموزان و مرتبط با امور داخل مسجد است، به معاونت فرهنگی هنری، سپرده شد و آن دسته از فعالیت‌هایی که بیشتر جنبه عملیات‌های اجرایی داشته و با مخاطب بیرون از مسجد سر و کار دارد به معاونت اجتماعی تبلیغی سپرده شد.

پس از یک دوره کارآزمایی ماموریت های این دو معاونت، پیوستگی فعالیت ها، مدیریتی واحد را ایجاب می نمود لذا با هدف عملیاتی شدن فعالیت ها، مجددا در سال 1401 در ساختار تشکیلاتی مجوعه بازنگری صورت گرفت که نتیجه آن تجمیع این دو معاونت با عنوان «معاونت فرهنگی اجتماعی» شد.

مسئول معاونت

برادر محسن اسداللهی

فهرست