معاونت ستادی

 • بیوگرافی

این معاونت متشکل از بخشهای مختلفی است که طبق چارت ابلاغی سازمان بسیج، به جهت پیش برد اهداف تشکیلاتی بسیج، به هر پایگاه ابلاغ می شود.

اکثر واحدهای ابلاغی بسیج غیر از واحدهای مربوط به معاونت های فرهنگی هنری و تربیتی آموزشی، در این معاونت قرار گرفته اند که در واقع وظیفه پشتیبانی سایر معاونتها را به عهده دارد.

مسئول معاونت: رضا حیدری

 • واحد‌های زیرمجموعه و مسئولین
 • عقیدتی سیاسی: برادر حجت الاسلام محمد بنازاده
 • امر به معروف: برادر علی اصغر محمدی
 • فاوا: برادر حمید سالار مرادی
 • حفاظت اطلاعات: برادر محمدرضا سالار مرادی
 • گردان عاشورا: برادر فیضی
 • بازرسی و تایید صلاحیت: برادر احمدزاده
 • اطلاعات: برادر سید علی باغدار حسینی
 • آماد و پشتیبانی: برادر دانیال خسروی
 • تدارکات و اردویی: برادر محسن حدادیان
 • منابع انسانی: برادر متین اکبری
 • عملیات: برادر فیضی
 • شرح وظایف

عقیدتی سیاسی:

ارتقای بعد بصیرتی و تبیین مبانی اعتقادی نظام و انقلاب برای اعضای فعال و عادی در سطوح مختلف با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله برگزاری جلسات حضوری و استفاده از فضای مجازی؛ پاسخ به شبهات و سوالات اعضای پایگاه و نمازگزاران مسجد.

امر به معروف:

به کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرحله زبانی

فاوا:

سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به فضای اطلاعات و ارتباطات (IT) در راستای ماموریت های محوله از قبیل:

۱- سیاست گذاری وبرنامه ریزی در جهت بهره گیری از فناوریهای جدید در پایگاه.

۲- ایجاد زمینه نقش آفرینی بسیجیان در عرصه شبکه مجازی درسطح محله.

۳- کمک به ارتقای سطح آگاهی های علمی بسیجیان در زمینه بهره گیری از فن آوری ها در عرصه اطلاعات وارتباطات.

۴- رعایت اصول امنیتی وحفاظتی در بهره برداری ازسیستم های رایانه ای ارتباطی و مخابراتی  ونگهداری و بهینه نمودن آنها  برابر ظوابط ابلاغی.

۵- پی گیری تعمیرات وسایل و تجهیزات رایانه ای وخطوط مخابراتی از رده مافوق.

۶- پی گیری تامین امکانات وتجهیزات رایانه ای وخطوط مخابراتی سازمانی پایگاه از رده مافوق.

۷- پی گیری در جهت برقراری وتامین ارتباطات درمواقع حساس وحوادث غیرمترقبه بارده مافوق.

۸- ایجاد پایانه های رایانه ای اطلاع رسانی متناسب باساختار وسازمان ابلاغی.

۹- پی گیری برقراری ارتباط امن و سریع برای پایگاه دروضعیت گردانی وماموریت های جمعی پایگاه.

۱۰- برسی وارایه شیوه های برقراری ارتباط سریع ومطمئن بافرمانده پایگاه شورای پایگاه در مواقع لزوم.

حفاظت اطلاعات:

توجیه شرح وظایف مسئول اطلاعات و عناصر پایگاه مقاومت و آشنایی با بخشنامه ها و دستورالعمل ها از جمله کنترل موجود بودن نقشه کالک به روز(گشترش، ادارات و مناطق آلوده) و میزان آگاهی اشرافیت مسئول اطلاعات و کنترل تکمیل بودن شبکه اطلاعاتی پایگاه و فعال بودن آن ها بر اساس مطالب جلسه ماهانه حوزه؛ کنترل سوابق اخبار مهم ارسالی به حوزه از جمله تکمیل شناسنامه اراذل و اوباش و بزهکاران اجتماعی و …

گردان عاشورا:

جذب و سازمان دهی جوانان علاقمند در دسته ویژه پایگاه و ارتباط ایشان با حوزه مقاومت و فرمانده گروهان جهت سازمان دهی در گردان عاشورا؛ همچنین فراخوان و به کار گیری نیروهای آموزش دیده در ماموریتهای محوله و آمادگی جهت انجام وظایف در حوادث و پیش آمدها و بحرانها.

بازرسی و تایید صلاحیت:

رصد چگونگی تحقق اهداف ، انجام مأموریت و وظایف، رسیدگی ها، نظارت بر رعایت ایمنی، سازماندهی، انتصاب و ارزشیابی فرمانده و اعضای شورای واحد مقاومت، مسئولین گروه تربیتی و مدیران حلقه های صالحین و ارزیابی عملکرد و پیگیری نتایج و مصوبات شورای پایگاه

اطلاعات:

گزینش و توجیه شرح وظایف عناصر اطلاعات پایگاه مقاومت با توجه به اشراف و آگاهی نسبت به بخشنامه ها و دستورالعمل ها؛ به روز آوری نقشه کالک و اشراف اطلاعاتی به محل؛ تکمیل بودن شبکه اطلاعاتی پایگاه و فعال بودن آن ها بر اساس مطالب جلسه ماهانه حوزه- برگزاری جلسه هفتگی و ارسال به موقع اخبار و اطلاعات واصله به رده های بالاتر.

آماد و پشتیبانی:

ثبت صحیح تمامی اموال بیت المال و تحویل به مسئولینن مربوطه؛ تعمیر و نگداری اموال؛ کنترل سلامت و دقت در حفظ اموال بیت المال؛ تذکر احتمالی به خاطیان و به روز آوری امکانات مورد نیاز واحدهای مختلف با دستور فرماندهی یا جانشین پایگاه(مدیر کانون یا قائم مقام).

 

تدارکات و اردویی:

تامین امکانات و اقلام مورد نیاز تمامی واحدها با هماهنگی فرماندهی یا جانشین پایگاه؛ برنامه ریزی و عملیاتی نمودن اردوهای مختلف زیارتی، تفریحی، جهادی و … با دامنه مخاطبان گوناگون از جمله نمازگزاران مسجد، اعضای فعال و شورای پایگاه به صورت خانوادگی یا مجردی در داخل یا خارج از استان و کشور؛ همچنین کمک به برگزاری اردوهای جذب، تثبیت یا رشد در واحد تربیتی آموزشی؛ تهیه و مدیریت پذیرایی برای مراسم، مناستبها و جلسات مختلف با درخواست معاونین مجموعه و تایید فرماندهی یا جانشین پایگاه(مدیر کانون یا قائم مقام).

منابع انسانی:

سیاست گذاری، برنامه ریزی، جذب و ساماندهی بسیجیان در واحدهای مختلف فعال و عادی در چهارچوب سیاست های مصوبه ابلاغی؛ پیگیری امور ثبت پرونده های اعضای محترم عادی و فعال؛ درخواست صدور کارت فعال و ثبت سوابق بسیجیان در پرونده ایشان؛ پیگیری نامه ها و درخواستهای اعضای محترم پایگاه از نیروی انسانی حوزه مقاومت و انجام ماموریتهای محوله طبق دستورات حوزه و پایگاه.

عملیات:

ساماندهی و مدیریت گشتهای ثابت و سیار در مواقع و زمان‌های لازم و شرکت در مأموریت‌های ابلاغی