• بیوگرافی

موسسه تخصصی اشتغال و کارآفرینی دارای اهداف زیر می باشد:

    • برگزاری جلسات جهت رسیدن به برنامه هدفمند و اجرایی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری از جمله ایجاد صندوق قرض الحسنه، استعدادیابی و ایجاد اشتغال برای جوانان
    • ایجاد مجموعه مشاغل برای رفع نیاز اهالی منطقه و حتی در مقیاس منطقه ای و شهری؛
    • برنامه ریزی جهت ارتباط منطقی و پایدار میان صاحبان مشاغل مختلف
    • ایجاد شبکه سازی بین فعالان اقتصادی با اولویت اعضای پایگاه و نمازگزاران مسجد به صورت حقیقی و مجازی
  • واحد‌های زیرمجموعه و مسئولین

در دست تکمیل است

 

فهرست