اشتغال و کار آفرینی

  1. خانه
  2. »
  3. اشتغال و کار آفرینی

تشکیل کارگروه تخصصی اشتغال و برگزاری جلسات جهت رسیدن به برنامه هدفمند و اجرایی در راستای فرمایشات  مقام معظم رهبری از جمله ایجاد صندوق قرض الحسنه، استعدادیابی و ایجاد اشتغال برای جوانان همچنین ایجاد مجموعه مشاغل برای رفع نیاز اهالی محل و حتی در مقیاس منطقه ای و شهری؛ برنامه ریزی جهت ارتباط منطقی و پایدار میان صاحبان مشاغل مختلف وایجاد شبکه سازی بین فعالان اقتصادی با اولویت اعضای پایگاه و نمازگزاران مسجد به صورت حقیقی و مجازی.

فهرست