• بیوگرافی

در سال ۱۳۷۶ و پس از تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب، بخش فرهنگی پایگاه و کانون توسط برادر محمدرضا صمدیان تاسیس و راه اندازی شد. در سال ۱۳۹۰ بخش فرهنگی تبدیل به معاونتی مستقل شده و معاونت فرهنگی شکل گرفت. 

به مرور زمان و با گسترده شدن فعالیت های فرهنگی مجموعه، در چند دوره بازبینی و اعمال تغییرات در چارت مجموعه، شورای معاونین و هیات اندیشه ورز به این نتیجه رسیدند که معاونت فرهنگی، به دو معاونت مستقل تبدیل و تقسیم شود تا بتوان با تقسیم کارها بین ۲ مدیر، از فشار زیاد و خستگی یک فرد جلوگیری شده و امور متنوع و فراوان فرهنگی با کمیت و کیفیت بیشتری انجام شود. 

آن دسته از فعالیت‌هایی که بیشتر از جنس کادرسازی و ارتباط با دانش آموزان و مرتبط با امور داخل مسجد است، به معاونت فرهنگی هنری، سپرده شد. 

این معاونت شامل واحد های زیر می‌باشد: 

مسئول معاونت: حامد رفیعی 

  • واحد های زیر مجموعه و مسئولین آنها: