مسئولین واحد برادران امیررضا حقانی و علیرضا عفت پناه

شرح وظیفه عملیاتی: برنامه ریزی و مدیریت در تولید و نصب بنرهای تبریک یا تسلیت در تمامی مناسبت ها؛ تزیینات داخل مسجد در مناسبت های ویژه متناسب با مراسم عزاداری یا جشن ها؛ تعمیر و نگهداری وسایل و امکانات واحد تبلیغات؛ به روز نگهداری بنرها، پرده ها، شرشره ها و سایر ملزومات تبلیعاتی متناسب با مناسبهای ملی و مذهبی؛ همراهی و پشتیبانی تبلیغاتی نیروها در راهپیمایی ها، اردو ها و سایر موارد مورد نیاز به درخواست سایر معاونین پایگاه

تبلیغات و فضاآرایی