مسئول واحد برادر عماد عصارزاده

تولید گزارشهای تصویری یا چند رسانه ای از فعالیت های انجام شده در مجموعه در قالب نماهنگها، کلیپهای تصویری، اینفوگرافیک ها، موشن گرافیک‌ها و… از وظایف این واحد به شمار می آید.

واحد چندرسانه ای