مسئول واحد برادر سلمان حدادیان

امور مختلف از جمله تبریک و تسلیت مناسبتهای ملی و مذهبی، انعکاس فرمایشات مقام معظم رهبری، انعکاس بیانیه ها و مواضع شورای مدیریت مجموعه، بازارسال تولیدات رسانه ای واحدهای دیگر، ترویج سبک زندگی اسلامی و شهدایی، ارائه گزارش فعالیتهای واحدهای مختلف و … درتمامی شبکه های اجتماعی رسمی و همچنین سامانه پیامکی موجود در مجموعه توسط این واحد مدیریت می‌شود.

تنها سامانه پیامکی رسمی مجموعه فرهنگی تربیتی مسجد پنجتن علیهم السلام را بشناسید.

با ارسال یک پیامک حاوی نام و نام خانوادگی به سرشماره 30007461111136 به جمع اعضای سامانه پیامکی مجموعه ملحق شوید.

واحد شبکه اجتماعی و سامانه پیامکی