مسئول واحد حجت الاسلام برادر محمد بنازاده

رسالت: ارتقای بعد بصیرتی و تبیین مبانی اعتقادی نظام و انقلاب برای اعضای فعال و عادی در سطوح مختلف با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله برگزاری جلسات حضوری و استفاده از فضای مجازی؛ پاسخ به شبهات و سوالات اعضای پایگاه و نمازگزاران مسجد.

عقیدتی سیاسی