مسئولین جلسه برادران احمد عفتی و ولی الله باقرزاده

با گسترش شبکه فارغ التحصیلان و جوانان مجموعه و همچنین در سایه گسترش ظرفیت های جوانان مجموعه به سبب رشد و بالندگی در حوزه تشکیل خانواده و فرزند آوری ، فضایی صمیمی و خانوادگی در غالب جلسه مدرسه عشق ویژه جوانان مجموعه شکل گرفت تا با حضور خانواده ها در کنار یکدیگر این انس و الفت میان نیروهای مخلص انقلابی تقویت گردیده و زمینه ساز تحقق خانواده اسلامی در ابعادی گسترده تر باشیم.

جلسه فرهنگی،مذهبی مدرسه عشق