مسئول واحد برادر دکتر یاسر طاهررحیمی

مخاطبین هدف در این واحد دانشجویان و فارغ التحصیلان خروجی از واحد نوجوانان مجموعه است و با توجه به بازه سنی این افراد غالبا یافتن پاسخی برای نیاز های اساسی قشر جوان از جمله کار، ازدواج و … در کنار فراگیری مباحث مرتبط با اقتضای جامعه در این واحد بررسی میگردد.

رسالت معاونت:

این معاونت در راس و هدف کلی وظیفه تربیت نیروهای تمدن ساز (تمدن و حکومت جهانی اسلام) را به عهده دارد که به هدفهای کوتاه مدت و میان مدت تبدیل می شود؛ برای هر کدام نقشه راه و راهبردها، ساختارسازی و برنامه ریزی های فراوان در شورای صالحین، متشکل از معاون صالحین و مربیان محترم، انجام میشود.

در بیان کلی فعالیتها در سه مرحله۱: شناسایی و جذب نیروهای علاقه مند و مستعد ۲: تثبیت و اتصال دائم و همیشگی و مستمر نیروها به مجموعه ۳: رشد در جهت توانمندسازی متربیان در سه حوزه رشد معنوی و شخصیتی، رشد فکری و بصیرتی و رشد مهارتی انجام میشود؛ که این فعالیتها در همه سنین: نونهالان، کودکان، نوجوانان و جوانان در سیری به هم‌پیوسته توسط مربیان دلسوز و مخلص که اکثرا از متربیهای سابق خود مجموعه بوده اند، به صورت مدام در حال برنامه ریزی و اجرا است.

واحد جوانان