مسئول واحد حجت الاسلام برادر سجاد پیروزفرد

مخاطبین این واحد دانش آموزان پایه های هفتم تا دوازدهم می باشند که هر گروه (پایه) به صورت مجزا و در قالب هدایت یک مربی آموزش دیده مسیری متانسب با نیازهای روز متربی را طی خواهند کرد و در این مسیر آموزه هایی علمی و عملی از یک انسان کامل را زیست خواهند کرد.

گروه های تشکیل دهنده واحد نوجوانان:

گروه مصطفی 19 ( پایه هفتم) – مربی : برادر امیرعلی ارباب

گروه مصطفی 18 ( پایه هشتم) – مربی: حجت الاسلام برادر سید حامد ضیائی

گروه مصطفی 17 ( پایه نهم) – مربی: حجت الاسلام سجاد پیروزفرد

گروه مصطفی 16 ( پایه دهم) مربی: حجت الاسلام رستگار

گروه مصطفی 15 (پایه های یازدهم) – مربی: حجت الاسلام فرامرز عباسی

گروه مصطفی 14 ( پایه دوازدهم) – مربی حجت الاسلام فرامرز عباسی

رسالت معاونت:

این معاونت در راس و هدف کلی وظیفه تربیت نیروهای تمدن ساز (تمدن و حکومت جهانی اسلام) را به عهده دارد که به هدفهای کوتاه مدت و میان مدت تبدیل می شود؛ برای هر کدام نقشه راه و راهبردها، ساختارسازی و برنامه ریزی های فراوان در شورای صالحین، متشکل از معاون صالحین و مربیان محترم، انجام میشود.

در بیان کلی فعالیتها در سه مرحله۱: شناسایی و جذب نیروهای علاقه مند و مستعد ۲: تثبیت و اتصال دائم و همیشگی و مستمر نیروها به مجموعه ۳: رشد در جهت توانمندسازی متربیان در سه حوزه رشد معنوی و شخصیتی، رشد فکری و بصیرتی و رشد مهارتی انجام میشود؛ که این فعالیتها در همه سنین: نونهالان، کودکان، نوجوانان و جوانان در سیری به هم‌پیوسته توسط مربیان دلسوز و مخلص که اکثرا از متربیهای سابق خود مجموعه بوده اند، به صورت مدام در حال برنامه ریزی و اجرا است.

واحد نوجوانان