مسئول واحد برادر رضا گلشاهی

شرح مسئولیت:

برنامه ریزی و برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشهای قرآن در رشته های مختلف برای همه گروههای سنی بویژه کودکان و نوجوانان

برپایی جلسه قرائت قرآن، بیان مفاهیم و تدبر در قرآن به صورت هفتگی 

دارالقرآن